مقابله با عوارض جانبی داروها

داروهای روانپزشکی چه تاثیری در درمان بیماری های روانی دارد؟ داروهای روانپزشکی تلاش می کنند مواد شیمیایی مغز را اصلاح کرده و آن را حفظ کنند. انواع داروهای مختلف در مسیرهای شیمیایی متفاوتی عمل می کنند. اثربخشی داروهای اعصاب و روان چقدر طول می کشد؟ قرار نیست دارودرمانی برای بیماری های روانی بلافاصله تاثیرگذار باشد. […]